Nätverket som hjälper dig att hjälpa andra.

Vill du veta mer? Ring 08-642 42 88 eller

Ett medlemskap.

Kommunikation.

Underlätta etableringen av din verksamhet, hitta nya klienter. Gör dig synlig för de som söker hjälp där du finns.

Nätverket.

Få kontakt med kollegor och Bergströms Kunskapsföretag AB - utbyt idéer, få stöd och information. Vi anordnar fysiska medlemsträffar men finns också nätet, t ex facebook.

Kvalitetssäkring.

Förutom ditt eget namn får din verksamhet ännu en garant för kvalitet genom nätverkets gemenskap och Bergströms gedigna koncept.


Vår vision

Vilka är vi och hur arbetar vi? Vi riktar oss främst mot tidigare elever hos Bergströms, till dig som är utbildad A-terapeut SJI eller Anhörigterapeut SJI. På detta sätt kan vi, såväl som ni, vara säkra på att alla anslutna behandlare har samma grund, samt kunskap och verktyg i sin verksamhetsutövning. Bergströms Behandlingar utvecklades under 2012, med nätverkets struktur och funktion, och det viktigaste, att samla alla duktiga behandlare runt om i Sverige för att tillsammans förbättra förutsättningarna för människor att få kompetent hjälp. Gemensamt är att vi främst arbetar med ångest, missbruks- eller beroendeproblematik och relationer, t ex anhöriga. Metoderna vi använder är, bland andra, KBT/kognitiv terapi, existentiell terapi, tolvstegbehandling och ANGCOP (ångestbehandling). Till vår hjälp har vi också RePro-konceptet, vilket är en uttömmande samling instrument för att ställa diagnos, hitta rätt behandlingsform samt göra utvärdering. Bergströms Behandlingar erbjuder också handledning för medlemmar vilket tillsammans med nätverkets möjlighet att utbyta erfarenheter utgör ytterligare en kvalitetssäkring.

För framtiden. Vårt mål är att antalet behandlare anslutna till nätverket ska växa till att vara rikstäckande; var du än bor i Sverige ska du kunna hitta en behandlingsverksamhet med god kvalitet som förstår och kan hjälpa med just din problematik. Samtidigt vet vi att det finns många kompetenta verksamheter runt om i landet som inte syns på det sätt de borde. Det kan vara svårt idag att komma fram och visa folk att man finns och vad man kan. Efter över 20 års erfarenhet av att utbilda terapeuter och behandlingspedagoger kan vi säga detta med säkerhet. Bergströms Behandlingar är också ett sätt för dessa verksamheter att få en bättre möjlighet att göra det de är bäst på – hjälpa människor. Ju fler vi blir, desto bättre är det för alla. Om folk vet att det finns en stor chans att hitta hjälp nära de själva genom oss gynnar det medlemmarna, och den chansen ökar ju fler som ansluter sig. Framöver ser vi andra fördelar med att vara ansluten. En sak är stordriftsfördelar, t ex när det gäller reklam; att billigare och effektivare nå ut till fler människor. En annan sak är utvecklingsinsatser. Även om alla har en gedigen grund att stå på finns alltid behovet för fortutbildning,

t ex att få del av nya forskningsrön. Detta sker via nyhetsbrev, seminarier eller studieresor. Bergströms Behandlingar drivs av en styrelse som utses av dess ägare vilket i dagsläget är Bergströms Kunskapsföretag AB. Målet är dock att verksamheten ska avknoppas till en egen fristående organisation när den kommit förbi uppstartsfasen och fungerar stabilt.

Just nu. Lördagen den 4/2 har nätverket Bergströms behandlingar träff i Hammarbykyrkan i Stockholm, kl 13.00-16.00. Adress: Nathorstvägen 44. T-station Skärmarbrink. Stefan Hellander från Kontigo Care AB kommer kl 15.00 och presenterar ett tekniskt komplement till missbruks- och beroendebehandling. På söndagen den 5/2 kl 09.00-12.00 fortsätter vi med föreläsningar. Vi får då lyssna till en eller flera "Bergströmmare" som berättar om sin verksamhet. Vill du medverka? Information och samråd blir det också tid för på både fredagen och lördagen. Den som vill äta efteråt på kvällen tillsammans med Eva, Lennart, Maria m fl är också välkommen att göra det. För att delta ska du vara med eller fundera på att gå med i nätvereket BB! Vill du veta mer? Maila Eva Jönsson: eva.j@bergstroms.se Välkomna!