Garanterat goda behandlingar.

Behandlingar


Eva Mineur
tel: 0730 494914
eva@sji-soderhamn.se
www.sji-soderhamn.se

Jag behandlar missbruks- & beroendeproblematik och även anhöriga. Jag arbetar kognitivt och existentiellt med en rad olika behandlingsformer, utformad efter ditt behov, vare sig det är en omfattande behandlingsplan eller ett akut stödsamtal för en anhörig. Jag är i botten utbildad psykiatriundersköteska och sedan behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens. Jag är även utbildad dipl A-terapeut SJI och har en tioårig arbetslivserfarenhet inom psykiatri och missbruksvård.Bergströms Behandlingar i Billesholm
Jordbergavägen 19
26 774 Billesholm
tel: 0736 22 05 32
banke.anne@hotmail.se

Välkommen är du som befinner dig i en smärtsam relation, eller du som har, eller tror dig ha, problem med droger eller alkohol. Jag arbetar med KBT och existentiell behandlingsform för intellektuell och emotionell självinsikt med dina behov i centrum.
Jag är utbildad både som dipl A-terapeut SJI samt dipl Anhörigterapeut SJI.


Ulf Jonsson
Södra Murvägen 3
245 65 Hjärup
tel: 0737 157 157
ulfjonsson@decidir.biz
www.decidir.se

”Decidir” betyder ”att bestämma sig”. Här erbjuds stödsamtal och motivationssamtal med målet att du kan bestämma dig och utvecklas till den du vill vara - dig själv! Jag erbjuder även en samtalsakut, där jag lyssnar och för ett gott samtal som kan föra dig vidare till ett bättre liv - ett liv som du är värd! Jag har lång yrkeserfarenhet och är både utbildad dipl Motivatör SJI och dipl A-terapeut SJI inom missbruk, beroende och ångest.


Bergströms Behandlingar i Malmö
Johanneslustgatan 1
212 28 Malmö
tel: 040 620 08 68
tel: 072 384 87 08
info@evajonsson.se
www.evajonsson.se

Jag arbetar flexibelt efter klientens behov. Ta en samtalstimme i taget eller planera för längre behandlingskontakt! Bedömningar, stödsamtal, behandling och efterbehandling, liksom tolvstegsbehandling i grupp, finns. Jag är sjuksköterska med mångårig vårderfarenhet, specialistutbildad i barn och ungdom och har arbetat mycket med anknytning och ångest inom barnpsykiatrin, BVC och skolhälsovård. Jag är forskarutbildad i vårdvetenskap samt dipl A-terapeut SJI och dipl Tolvstegsbehandlare SJI.Ingela Svedberg
Bergströms Behandlingar

Götgatan 106
118 62 Stockholm
tel: 0708 28 13 06
ingela.svedberg@bergstroms-
behandlingar.se

Jag arbetar utefter en terapeutisk metod som bygger på en kognitiv människosyn. Du får hjälp att kartlägga och bearbeta destruktiva tankemönster och modifiera hur just du vill att din framtid skall se ut. Varje individ är samtidigt unik vilket medför att terapiarbete och metod alltid skräddarsys efter klientens specifika situation och behov.
Jag har erfarenhet från både psykiatri- samt beroendevård och har även lett grupper inom motivationsarbete och återfallsprevention. Jag är också utbildad dipl A-terapeut SJI.
Kontakta mig så lägger vi tillsammans upp en plan hur vi kan hjälpa dig att gå vidare i livet och utvecklas framåt.


Amelie Rönngren
Staffan Waltersson
Carolina Falck
m fl.

Hagagatan 6
113 48 Stockholm
tel: 08 642 42 88
info@angestmottagningen.se

Ångestmottagningen öppnade hösten 2013 och drivs i samarbete med Bergströms och Relationsinstitutet. Bergströms har bedrivit klientarbete och utbildning inom behandling i över 20 år, och har under denna tid utvecklat och finslipat AngCop – en modell över hur ångest fungerar och behandlas. AngCop-modellen är evidensbaserad och bygger på kognitiva och existentiella teorier och tekniker. Denna modell använder alla på mottagningen, tillsammans med sina egna kunskaper, verktyg och erfarenheter. Relationsinstitutet har lång erfarenhet av relationsproblematik vilket bland annat resulterat i boken Relationsboken.


Lennart Bergström
Maria Bergström

Götgatan 106
118 62 Stockholm
tel: 0707 25 38 88
tel: 0707 25 38 89
lennart.b@bergstroms.org maria.b@bergstroms.org

Vid sidan av att driva och undervisa på Bergströms Kunskapsföretag arbetar vi med klienter.
Lennart har drygt 30 års erfarenhet och arbetar bl a med ångest, missbruk, fobier, existentiella frågor och depression. Han är beteendevetare, fil kand och har bedrivit forskarstudier. Han gick Sveriges andra utbildning i kognitiv psykoterapi, steg 2, 1991.
Maria arbetar med relations- och anhörigproblematik samt existentiella frågor och depression. Hon har över 15 års erfarenhet av klientarbete. Maria är fil kand, organisationskonsult, familjeterapeut och grundutbildad i KBT, steg 1.Bergströms Behandlingar i Karlstad
Skiftesgatan 4
654 65 Karlstad
tel: 070-604 14 37
alpas@alpas.se
http://alpas.se/

Rekreation – återskapande, återhämtning – är ett stort behov i dagens samhälle. Någon har sagt att det är inte alla måsten som gör oss trötta och stressade, utan bristen på återhämtning. Vi kan under livets gång vara med om sådant som gör att livet inte blir som vi tänkt oss. Stress, ångest, nedstämdhet, depression, sorg, kriser, konflikter och fobier kan påverka vårt inre mående på ett sätt som gör att vi får sänkt livskvalité. Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Taktil stimulering och Sorgbearbetning kan vara en hjälp på vägen att hitta balans i tillvaron.


Björn Elfström
tel: 0705-525112
fillesval@telia.com
www.fillesval.se

Min inriktning är föreläsningar och individuella behandlingar av SRS (substansrelaterad störning). Som terapeut lägger jag stor vikt vid hela människan. Jag erbjuder rådgivning, ”enkla råd för komplicerade människor”, KBT, kognitiv terapi, Tolvstegsbehandling samt Existentiell terapi.


a